Najważniejsze wideo w ele24

Ruszyła rekrutacja do projektu "Pomocą w przemoc"

450051176_894338582731018_6711768325753635538_n

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycy realizuje projekt pn. „Pomocą w przemoc", którego celem jest wsparcie łęczyckich rodzin zagrożonych kryzysem przemocowym, opiekuńczo – wychowawczym oraz psychicznym, poprzez zatrudnienie specjalistów, ułatwienie bezpłatnego i natychmiastowego dostępu do kompleksowego wsparcia oraz edukację w zakresie ról wychowawczych.

W projekcie będą realizowane dwa typy projektów:
I. Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wsparcie dotyczy wyłącznie usług świadczonych w społeczności lokalnej gdzie będą realizowane działania o charakterze profilaktycznym skierowane do rodziny, w tym asystentury rodzinnej.
II. Tworzenie ośrodków lub punktów interwencji kryzysowej oraz rozwój usług w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie. Tworzenie ośrodków lub punktów interwencji kryzysowe gdzie będą realizowane działania o charakterze poradnictwa i wsparcia indywidualnego, terapii krótkoterminowej oraz innych działań wynikających z diagnozy potrzeb uczestników.

Regulamin i formularz zgłoszenia znajdują się na stronie Miasta Łęczyca: https://leczyca.info.pl/ruszyla-rekrutacja-do-projektu.../