wersja testowa serwisu

Serek zakopiański Światowid z gór wycofany z Biedronki, bo zawierał bakterie

Serka zakopiańskiego Światowid z gór wycofany z Biedronki, bo zawierał bakterie

Główny Inspektor Sanitarny wydał kolejne ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności. Tym razem dotyczy ono  wycofania jednej partii Serka zakopiańskiego Światowid z gór 200g ze względu na wykrycie obecności bakterii Listeria monocytogenes.

- W jednej z pięciu prób partii Serka zakopiańskiego poddanej urzędowej kontroli żywności wykryto bakterie Listeria monocytogenes - czytamy na stronach GIS. - Spożycie żywności zanieczyszczonej Listeria monocytogenes może prowadzić do choroby zwanej listeriozą.

Szczegóły dotyczące produktów:
Produkt – Serek zakopiański Światowid z gór 200g
Numer partii / Data minimalnej trwałości: 14.07.2020
Wyprodukowano dla: Jeronimo Martins Polska S.A., ul. Żniwna 5, 62-410 Kostrzyn
Wyprodukowano przez: SM MLEKOVITA, ul. Ludowa 122, 18-200 Wysokie Mazowieckie, Podhalański Zakład Produkcyjny w Zakopanem.

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

SM Mlekovita oraz Jeronimo Martins Polska rozpoczęły procedurę wycofania z obrotu handlowego powyższej partii sera.

Wyniki badań przeprowadzonych w 2020 r przez SM Mlekovita oraz zleconych do zewnętrznego niezależnego laboratorium przez Jeronimo Martins Polska nie wykazały obecności Listeria monocytogenes w żadnej z kontrolowanych partii Serka zakopiańskiego Światowid z gór 200g.

Organy Inspekcji Weterynaryjnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej nadzorują proces wycofywania.

Zalecenia dla konsumentów:

Konsumenci powinni sprawdzić czy posiadają partię produktu objętego komunikatem. Produktu z tej partii nie należy spożywać.

Informacje na temat objawów związanych z zakażeniem Listeria monocytogenes zawarte są na stronie internetowej https://gis.gov.pl/zdrowie/choroby-zakazne/ pod hasłem „LISTERIOZA".

źródło: GIS