Najważniejsze wideo w ele24

Mamy skład nowej rady miejskiej w Łęczycy

rada-transparent-box-and-hands-with-voting-papers-on-br-2023-12-22-22-56-05-utc

Mamy wyniki wyborów, które wskazują na nowy skład rady miejskiej w Łęczycy. Przypomnijmy, że do czasu ogłoszenia ostatecznych wyników przez PKW, podane dane nie mogą być traktowane jako oficjalne:

Wybory do rady miejskiej (wybrani):

• Tober (KWW Pawła Kuleszy)
• Pijewski (Niezależny)
• Malinowski (Projekt Łęczyca)
• Domagała (KWW Pawła Kuleszy)
• Józwiak (Projekt Łęczyca)
• Jeleńska (KWW Dariusza Kowalczyka)
• Stańczyk (Projekt Łęczyca)
• Łuczak (KWW Jarosława Pacholskiego)
• Zieliński (KWW Jarosława Pacholskiego)
• Baranowski (Niezależny)
• Zachwieja (Projekt Łęczyca)
• Szkop (Projekt Łęczyca)
• Razik (Niezależny)
• Koperska (KWW Pawła Kuleszy)
• Witkowski (KWW Pawła Kuleszy)