wersja testowa serwisu
  • BHP Łęczyca
  • Restauracja
  • AllePaznokcie - maseczki - ELE24

Odbudowa piastowskiego grodu w Tumie coraz bliżej! W sobotę inauguracja ważnej inwestycji

b2ap3_large_4postpro-1

Starostwo Powiatowe w Łęczycy wraz z Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi serdecznie zapraszają na uroczystość położenia aktu erekcyjnego pod rekonstrukcję łęczyckiego grodu w ramach projektu "Tum – perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej", która odbędzie się w sobotę, 28 września.

Program uroczystości:

10.00 - Msza Św. w intencji pomyślnej realizacji projektu "Tum – perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej" (Rzymskokatolicka Parafia pw. Najświętszej Marii Panny Królowej i św. Aleksego przy Archikolegiacie w Tumie)

11.30 - powitanie gości, przemowy okolicznościowe oraz odczytanie, podpisanie i położenie aktu erekcyjnego (grodzisko w Tumie)

12.00 - występ grup rekonstrukcji historycznej, pokaz uzbrojenia i walk oraz rzemiosła wczesnośredniowiecznego (grodzisko w Tumie)

Dawny gród łęczycki, obecnie zaś długo postrzegane w miejscowej tradycji jako tak zwana „Szwedzka Góra" grodzisko tumskie, należy do czołowych miejsc związanych z początkami Polski. Jego dzieje od momentu powstania w końcu VIII wieku, aż do połowy wieku XIV, jednoznacznie wskazują, że pełnił najważniejsze funkcje administracyjne - zwłaszcza w dobie państwa Piastów, kiedy została wyznaczona mu rola elitarnego grodu książęcego i kasztelańskiego, a raz nawet, jak zanotował pierwszy polski kronikarz Anonim Gall, na początku XII wieku - stolicy Królestwa. Potwierdziły to również badania archeologiczne na grodzisku tumskim przeprowadzone przez łódzki oddział Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w okresie millenium (1948 – 1959), a szczególnie wznowione przez Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi w latach 2009 – 2011.

Na postawie wyników wykopalisk Muzeum przygotowało projekt rekonstrukcji łęczyckiego grodu z ostatniej fazy jego świetności, od połowy XIII do połowy XIV wieku, który znakomicie wpisuje się w panoramę średniowiecznej Łęczycy z pobliską archikolegiatą – perłą romańskiego szlaku.

Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Łęczycy
Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi

Patronat honorowy:
Marszałek Województwa Łódzkiego

Współorganizatorzy:
Gmina Góra św. Małgorzaty
Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej i św. Aleksego w Tumie

Tum – perła romańskiego szlaku ziemi łęczyckiej - projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i Potencjał Endogeniczny Regionu, Działanie VI.2 Rozwój Gospodarki Turystycznej, Poddziałanie VI.2.1 Rozwój Gospodarki Turystycznej.