Strategia Rozwoju Gminy Grabów na lata 2022-2030: Wypełnij ankietę

Strategia Rozwoju Gminy Grabów na lata 2022-2030: Wypełnij ankietę

Urząd Gminy Grabów zapraszamy wszystkich Mieszkańców Gminy Grabów do wypełnienia ankiety, która posłuży do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Grabów na lata 2022-2030.

- Państwa udział w badaniu ankietowym pozwoli na lepsze określenie słabych i silnych stron naszej Gminy, wskazanie kierunków i możliwości jej rozwoju oraz kwestii, na których należy skupić się projektując przyszłe działania strategiczne - mówią przedstawiciele władz gminy Grabów. - Badanie odbędzie się w dniach od 30 września do 17 października 2022 r. Formularze dostarczone po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę.

Ankieta jest dostępna online pod adresem: www.grabow2030.centropolis.pl.

Istnieje również możliwość wydrukowania formularza ankiety (pobierz), uzupełnienia go i dostarczenia do Sekretariatu Urzędu Gminy przy ul. 1 Maja 21 w Grabowie w wyznaczonym terminie. Ponadto wydrukowane egzemplarze będą dostępne w Sekretariacie Urzędu Gminy.

- Wszystkim Państwu, którzy poświęcą swój czas i uwagę na podzielenie się swoim zdaniem, serdecznie dziękujemy. Państwa głos pozwoli nam przygotować plany i działania związane z rozwojem i życiem w naszej Gminie, będące jak najbliżej Państwa oczekiwaniom - dodają przedstawiciele Urzędu Gminy Grabów.