wersja testowa serwisu

Szkoła Podstawowa w Topoli Królewskiej z dofinansowaniem w ramach projektu "Ekopracownia pod chmurką"

vyfytyt

Projekt „Ekopracownia pod chmurką - Ekologiczny zakątek" - dofinansowany w formie dotacji przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 1. Wartość ogólna przedsięwzięcia - 55 496,00 zł.
 2. Dofinansowanie ze środków WFOŚiGW – 49 893,00 zł.
 3. Wkład własny Gminy Łęczyca – 5 603,00zł.


Planowane działania i zadania w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej w ramach projektu obejmują:

Zakup elementów wyposażenia punktu dydaktycznego:

 • gra plenerowa - wrzutki „Mieszkańcy twojego lasu", która pozwoli poznać preferencje pokarmowe danego gatunku, jego trop, środowisko życia oraz odkryje ciekawostki i tajemnice,
 • gra plenerowa „Zegar fenologiczny", której celem będzie przybliżenie ciekawych zmian i zjawisk przyrodniczych zachodzących w przyrodzie wraz ze zmieniającymi się porami roku - rozwoju pąków, liści, kwiatów, początku owocowania, opadania liści, zamierania roślin, a w przypadku zwierząt - przyloty i odloty ptaków, czas ich gniazdowania, okresy wychowywania młodych lub zapadania w sen zimowy,
 • gra światowid „Drzewa leśne", dzięki której uczniowie odkryją najważniejsze cechy diagnostyczne danego gatunku i będą mieli szansę zostać Młodym Dendrologiem,
 • gra światowid „Łańcuch pokarmowy", dzięki której dzieci odkryją najważniejsze zależności pokarmowe w przyrodzie,
 • gra terenowa „Zgaduj zgadula", która umożliwi rozpoznawanie okazów przyrody np. szyszek, kasztanów, żołędzi, igieł sosny i kory drzew za pomocą zmysłu dotyku,
 • gra kostki wiedzy „Ortografia w lesie", która omawia zasady polskiej ortografii obejmując jednocześnie materię przyrodniczą,
 • gra sprawnościowa – ekolog „Droga naszych odpadów", która zaprezentuje drogę odpadów od momentu zakupu produktów w sklepie, poprzez segregację u źródła, odbiór firm specjalizujących się w tej dziedzinie, sortownię, recykling i ponowne wprowadzenie do naszego życia, pomoże zrozumieć istotę ekologicznego stylu życia, gdyż posiada Poradnik Ekologa,
 • gra edukacyjna „Źródła zanieczyszczeń środowiska", która pozwoli zdiagnozować najważniejsze źródła zanieczyszczeń - zagrożeń środowiska: emisje przemysłowe, ścieki, odpady komunalne i przemysłowe, nawozy sztuczne, wylesienia oraz spalanie,
 • kosze do selektywnej zbiórki odpadów(szkło, plastik, papier), które pomogą nauczyć dzieci prawidłowej segregacji śmieci,
 • drewniane karmniki dla ptaków (2 sztuki), które pozwolą na obserwacje ptaków w różnych porach roku oraz uświadomią dzieciom konieczność dokarmiania ich zimą,
 • stacja pogodowa, która umożliwi odczyt wszystkich danych meteorologicznych.
 • drewniana wiata ze stolikami i ławkami, która pozwoli na organizowanie zajęć dydaktyczno – badawczych w plenerze. Prowadzenie zajęć w sposób niekonwencjonalny uatrakcyjni proces poznawczy i ułatwi przyswojenie zdobywanej wiedzy.

Zakup pomocy dydaktycznych:

 • zestaw tablic edukacyjnych „Świat ptaków", które wyjaśnią ważne informacje dotyczące ptaków: ochronę, sposób ich życia, gniazdowanie, środowiska, w którym występują określone gatunki,
 • zestaw tablic edukacyjnych „Świat leśnych zwierząt"
 • pakiety edukacyjne „Owoce leśne", „Grzyby", „Liście drzew"
 • Tablica kształtowa „Las"
 • zestaw teczka wiedzy „Chronione", który pozwoli poznać gatunki chronionych roślin i zwierząt,
 • kolorowanki ptaki, kolorowanki ssaki leśne, kolorowanki ekologia, kolorowanki leśna przygoda,
 • sztaluga aluminiowa


Zakup nasadzeń:

 • drzewa
 • krzewy
 • trawy


Punkt dydaktyczny – „Ekologiczny zakątek" łączy tematykę ekologiczną oraz zdrowotną i służy prowadzeniu zajęć w klasach I – III i oddziałów przedszkolnych. Celem nadrzędnym przedsięwzięcia jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna dzieci, już od najmłodszych lat, stanowiąca początek drogi ekorozwoju, zapobiegająca dewastacji środowiska naturalnego. Dorosłym trudno jest zmienić styl życia, postępowanie i poglądy, dlatego wszelkie zmiany i nadzieje należy pokładać w młodym pokoleniu. Wszystkie podjęte przez szkołę działania przyczynią się do wzrostu świadomości ekologicznej w obszarze zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych. Elementy wyposażenia naszej pracowni uatrakcyjnią proces dydaktyczny, pozwolą na odkrywanie tajemnic zróżnicowania organizmów żywych poprzez zabawę i wypoczynek w otwartej przestrzeni. Poza tym uświadomią uczniom wpływ zanieczyszczeń na ich zdrowie oraz konieczność ochrony środowiska poprzez segregacje odpadów. Będzie to rewelacyjne rozwiązanie na miło spędzony czas, wzbogacony wiedzą.