Najważniejsze wideo w ele24

Szkolenie żołnierzy 91 batalionu lekkiej piechoty ze Zgierza

thumbnail_230914mios040

W 9 Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej trwa szkolenie zintegrowane, które każdy żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej jest zobligowany przejść raz w roku. Pododdziały łódzkich Terytorialsów szkolą się na terenie obiektów wojskowych i szkoleniowych oraz w terenie przygodnym.

Żołnierze 91 batalionu lekkiej piechoty ze Zgierza doskonalili m. in. umiejętności współdziałania ze śmigłowcem Mi – 8. Dzięki doświadczonym instruktorom z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej doskonalili procedury kooperacji ze statkami powietrznymi. Terytorialsi przyswoili elementy szkolenia naziemnego z zakresu znaków i sygnałów służących do naprowadzania śmigłowca do lądowania. Głównym założeniem jest współpraca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Wojskami Obrony Terytorialnej, elementem szkolenia był przerzut drogą powietrzną plutonu lekkiej piechoty 
z lotniska w Leźnicy Wielkiej w teren przygodny, będący rejonem wykonywania ćwiczeń.
Po desantowaniu Terytorialsi doskonalili elementy taktyki w terenie leśnym. Do działań rozpoznawczych prowadzonych w ramach ćwiczenia został wykorzystany również Bezzałogowy Statek Powietrzny BSP FlyEye. 

- Wieloaspektowość wykonywania zadań uświadamia żołnierzom szerokie spektrum działań bojowych w konfliktach zbrojnych i jest również bardzo atrakcyjną formą szkolenia żołnierzy WOT z wojskami operacyjnymi – powiedział Zastępca Dowódcy 9 Łódzkiej Brygady Obrony Terytorialnej podpułkownik Marcin Markiewicz.

- Szkolenie zintegrowane jest jednym z najistotniejszych elementów szkolenia żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Daje nam szansę na realne zweryfikowanie stopnia przyswojonych wiadomości
i umiejętności. Co więcej, działanie ze śmigłowcami jest dla nas szansą na zdobycie dodatkowych umiejętności i zapoznanie się z metodami działania innych rodzajów wojsk – zaznaczył żołnierz 91 batalionu lekkiej piechoty biorący udział w szkoleniu. 

Szkolenie poligonowe po raz kolejny pokazało wysoki poziom zgrania pododdziałów 9ŁBOT. Osiągnięcie takich rezultatów wynika z zaangażowania żołnierzy podczas szkoleń rotacyjnych prowadzonych w ciągu całego roku.

Terytorialsi z Łodzi w coraz większym stopniu uczestniczą we wspólnych szkoleniach z żołnierzami wojsk operacyjnych, co w znacznych stopniu przyczynia się do nawiązania współpracy w szerszym aspekcie, wymiany doświadczeń, współdziałania a finalnie przekłada się na wzrost zdolności obronnych Sił Zbrojnych RP.

Zobacz zdjęcia: