wersja testowa serwisu

Szpitalny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej będzie wykonywał badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2

32459
fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Jest zgoda Ministerstwa Zdrowia, aby w szpitalnym Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej, Szpitala Powiatowego w Radomsku, wykonywane były badania w kierunku wirusa SARS-CoV-2.

Tym samym trwające od dawna starania aby radomszczańskie laboratorium zostało wpisane na listę Laboratoriów CoViD-19 przy Ministerstwie Zdrowia -zostało zakończone sukcesem. Na terenie powiatu to jedyna taka uprawniona placówka do przeprowadzania badań w kierunku SARS-CoV-2. Pozostałe laboratoria wykonujące tego typu badania znajdują się w Łodzi i Zgierzu.

Urządzenie do testów oparte zostało o system GeneXpert firmy Cepheid (USA) - najnowszej, 4 modułowej konfiguracji urządzenia, umożliwiającego jednoczesną diagnostykę 4 pacjentów wraz z uzyskaniem wyników w czasie 1 h (od momentu pobrania materiału biologicznego, procesu przygotowania próbki i wydania wyniku dla jednostki zlecającej). Tym samym skróci się czas od momentu pobrania materiału genetycznego do uzyskania wyniku dla pacjentów trafiających do Szpitala Powiatowego w Radomsku.

Urządzenie wykonuje diagnostykę molekularną w systemie zamkniętym, zautomatyzowanym, integrującym oczyszczanie próbki wraz z amplifikacją kwasów nukleinowych oraz detekcją sekwencji docelowych uzyskanych za pomocą rekomendowanych przez WHO reakcji Real Time PCR.

System umożliwia wykrycie obecności RNA samego wirusa, a nie, jak tzw. szybkie testy, przeciwciała IgG i IgM, przez co umożliwia prawidłową diagnozę chorego jeszcze w fazie wczesnej zakażenia COVID-19.

Dla potrzeb placówki wyodrębniono i specjalnie przygotowano Pracownię Badań Molekularnych, która oprócz samego aparatu GeneXpert wymagała zakupu także komory laminarnej, lodówki, zamrażarki, lamp wirusobójczych, przeszkolenia personelu medycznego i poddania się weryfikacji badań w Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie.

źródło: Starostwo Powiatowe w Radomsku