Tak na przestrzeni lat zmieniały się łęczyckie zalewy. Burmistrz Paweł Kulesza ma kolejne plany

Zrzut-ekranu-2024-02-12-o-13.45.51
fot. UM Łęczyca

Na przestrzeni ostatnich lat wykonano szereg prac służących poprawie infrastruktury nad łęczyckimi zalewami. Na pierwszy ogień poszedł teren od strony wschodniej, a w kolejnych latach skupiono się na części zachodniej – plaży i przystani kajakowej. Jak mówi Burmistrz Paweł Kulesza do zagospodarowania pozostała też część południowa i wobec niej też już ma plan.

Część południowa

W 2020 roku, pomimo pandemii, udało zakończyć inwestycję na południowej części zalewów. W jej skład wchodziły takie prace jak: ciąg pieszy z kostki betonowej wraz z ścieżką edukacyjną dla dzieci z tablicami edukacyjnymi, altana taneczno-koncertowa, stanowiska piknikowe, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery oraz oświetlenie hybrydowe. Wartość inwestycji wyniosła 738 643,29 zł brutto.

Część zachodnia – plaża

Już w następnym roku kontynuowano prace nad zalewami, gdzie tym razem skupiono się na części zachodniej. Prace w tym miejscu dotyczyły nie tylko utworzenia plaży, ale dostosowania całego terenu w taki sposób, aby mógł w pełni być miejscem rekreacji.

W ramach inwestycji o wartości 978 000 zł brutto wykonano chodnik, biegi schodowe, pochylnię dla niepełnosprawnych, utworzono stanowisko do ognisk, zadaszoną altanę, zamontowano oświetlenie, utworzono plażę rekreacyjną oraz plac zabaw z wydzieloną strefą do ćwiczeń gimnastycznych.

Molo i przystań kajakowa

W tym też miejscu, w 2022 roku zamontowano tzw. „molo pływające" (koszt 111 807 zł), a rok temu po raz pierwszy uruchomione zostały ogólnodostępne kajaki, dzięki utworzeniu przystani kajakowej. Na to drugie zadanie udało się zdobyć dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego w wysokości 100 000 zł.

Co dalej?

Jak mówi Burmistrz Paweł Kulesza te ostatnie lata to czas ciągłych prac nad zalewami łęczyckimi, których efekt finalny cieszy oko, choć jak sam podkreśla: do zagospodarowania zostaje jeszcze część południowa.

Cały czas chciałem wykonywać różnego rodzaju prace nad terenem, który aż prosił się o zagospodarowanie. Wychodziłem z założenia, że nawet drobne prace robione rokrocznie, po złożeniu w całość dadzą zadowalający mieszkańców efekt – mówi Burmistrz – Kolejny etap prac to zmiana lokalizacji tężni z parku miejskiego na zalewy właśnie, ale bardzo chciałbym zrobić w niezagospodarowanej części południowej zieloną strefę relaksu, poprzez wykarczowanie krzaków, nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych oraz dołożenie tam kolejnych elementów infrastruktury, aby całość utworzyła nam kompletny ciąg spacerowy.

Źródło: UM Łęczyca