wersja testowa serwisu

Termomodernizacja Świetlic Wiejskich w Anusinie i Gołocicach zakończona

Termomodernizacja Świetlic Wiejskich w Anusinie o Gołocicach zakończona

Końcowy odbiór prac budowlanych nastąpił 7 grudnia 2020 r., lecz dopiero 15 marca 2021 r. Urząd Marszałkowski w Łodzi zaakceptował końcowe rozliczenie inwestycji.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Wydatki ogółem całego zadania - 566 833,20 zł
Wydatki kwalifikowane - 404 990,00 zł
Dofinansowanie -  344 241,50 zł

Zakres robót budowlanych Świetlicy Wiejskiej w Anusinie i Gołocicach obejmował w szczególności:

Branża architektoniczno-budowlana:
- ocieplenie ścian zewnętrznych i dachu,
- wykonanie elewacji zewnętrznej,
- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

Branża elektryczna:
- wykonanie mikro instalacji fotowoltaicznej każda o mocy ok. 3kW,
- modernizacja oświetlenia wewnętrznego ( wymiana opraw na oprawy LED),

Branża sanitarna:
- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z wyminą istniejącego pieca na kocioł gazowy dwufunkcyjny w Świetlicy Wiejski w Anusinie (o mocy min 20kW ) oraz w Świetlicy Wiejskiej w Gołocicach (o mocy min 21kW.),
- montaż podziemnych zbiorników gazu LPG.

Wykonawcą robót była firma Zakład Remontowo - Budowlany „REM-BUD" J. Karowski, A. Pikalski, Sp.J. z siedzibą w Płocku, ul. Tysiąclecia 10 lok 17, 09-400 Płock.

Nasze piękne odnowione świetlice cieszą oko, a gdy minie czas pandami będą miejscem spotkań mieszkańców oraz miejscem organizacji imprez kulturalnych i okolicznościowych. Czekamy na pomysły mieszkańców Gołocic i Anusina jak wykorzystać potencjał zmodernizowanych budynków.

Zobacz zdjęcia: