wersja testowa serwisu
  • BHP Łęczyca
  • AllePaznokcie - maseczki - ELE24
  • Restauracja

To już pewne, w każde szkole podstawowej w Łęczycy będą oddziały przedszkolne

baby-2128809_960_720

Burmistrz Miasta Łęczyca po przeprowadzeniu rozmów i konsultacji z dyrektorami placówek oświatowych i rodzicami w sprawie przyjęcia do oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych dzieci 6 – letnich, podjął decyzję aby w każdej szkole podstawowej utworzyć po jednym oddziale przedszkolnym. Nabór będzie się odbywał na zasadzie dobrowolności.

W liście wystosowanym do rodziców Burmistrz podziękował uczestnikom spotkań za poświęcony czas na wymianę wzajemnych poglądów i wysłuchania opinii w powyższej sprawie, podkreślił, że chce podejmować decyzje, które będą akceptowane i zgodne z oczekiwaniami rodziców.

Jednocześnie, Burmistrz wystosował zaproszenie, w którym pragnie zachęcić rodziców dzieci 6-letnich do uczestnictwa w zajęciach oddziałów przedszkolnych tworzonych w łęczyckich szkołach podstawowych, w których na nich czekają:
- świetnie wyposażone, kolorowe sale przystosowane zarówno do nauki, 
jak i do zabawy,
- dobrze przygotowana, wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
- specjaliści: pedagog, psycholog, logopeda.

W oddziałach przedszkolnych, czyli w tzw. „zerówkach" każde dziecko będzie mogło wziąć udział:
- w zajęciach dodatkowych: bogata oferta zróżnicowana w zależności od szkoły (język angielski, zajęcia komputerowe, plastyczne, logopedyczne, zajęcia z programowania oraz robotyki),
- imprezach sportowych organizowanych na dużych salach, halach sportowych 
i boiskach,
- w konkursach, przeglądach i zawodach o zasięgu lokalnym jaki ogólnopolskim,
- uroczystościach przedszkolnych i rodzinnych oraz imprezach okolicznościowych (Pasowanie na przedszkolaka, Dzień Przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień pluszowego misia i wiele innych),
- w realizowanych w szkole projektach, w tym profilaktycznych,
- w zajęciach „pozalekcyjnych" organizowanych na odrębnych zasadach, 
w porozumieniu z rodzicami. 

Każde dziecko będzie miało możliwość korzystania z bogatego wyposażenia multimedialnego, które będą rozwijać kompetencje cyfrowe i zainteresowania (pracownia komputerowa stacjonarna, mobilna pracownia komputerowa, roboty Photon i mBot).