wersja testowa serwisu

Trwa termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich

Trwa termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich
fot. Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich

Trwają prace długo wyczekiwanej inwestycji p.n.: „Remont i termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich".

Na chwilę obecną budynek GOK został już docieplony styropianem grubości 15 cm, następnie rozpoczęto prace nakładania tynku ozdobnego.

Operacja dofinansowana jest z budżetu Województwa Łódzkiego w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 „Zwiększanie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze". Operacja ta jest zgodna z celem ogólnym Lokalnej Strategii Rozwoju ll. Wzrost konkurencyjności obszarów rybactwa i akwakultury LSR do 2022 r. oraz celem szczegółowym ll.1 Rozwój infrastruktury lokalnej związanej z działalnością rybacką do 2022 r. Operacja wpisuje się w przedsięwzięcie ll.1.1. Rekreacja i turystyka z ikrą w tle. Celem operacji jest rozszerzenie oferty kulturalno-turystyczno-rekreacyjnej w oparciu o zasoby lokalne.

źródło: GOK w Świnicach Warckich

Zobacz zdjęcia: