wersja testowa serwisu

Trwają prace nad studium zagospodarowania przestrzennego w Gminie Grabów. Dziś komisja w tej sprawie

Trwają prace nad studium zagospodarowania przestrzennego w Gminie Grabów. Dziś komisja w tej sprawie

Trwają prace nad studium zagospodarowania przestrzennego w Gminie Grabów. Dziś, o godzinie 10:00 rozpoczęła się komisja rady gminy w sprawie omówienia i przyjęcia wniosków lokalnych mieszkańców.

Komisja dotyczy między innymi zmian dotyczących możliwości realizacji inwestycji odnawialnych źródeł energii, a także uporządkowania zabudowy w miejscowości Grabów.

- Studium uwarunkowań określa główne kierunku zagospodarowania gminy, jednak szczegóły, dotyczące już podziału i wykorzystania konkretnych działek, będzie określał właśnie plan zagospodarowania przestrzennego - mówi ELE24 Wójt Gminy Grabów Janusz Jagodziński. 

- Studium jest pierwszym krokiem, który trzeba wykonać i zapisy określone w studium, dopiero mogą znaleźć się w planie przestrzennym. Chcemy studium wykonać do końca wakacji, dając oczywiście mieszkańcom czas na złożenie swoich uwag i wniosków o ewentualną zmianę zaproponowanego planu - mówi Wójt Gminy Grabów.

Dziś odbywa się posiedzenie komisji w tej sprawie. Ponadto mamy w planie mamy także dyskusję na temat lokali mieszkalnych - komunalnych - kończy wójt Jagodziński.