wersja testowa serwisu
  • AllePaznokcie - maseczki - ELE24
  • BHP Łęczyca
  • Restauracja

Trzydzieści dwa komputery dla szkół z powiatu łęczyckiego

elee

Samorząd Powiatu Łęczyckiego zakupił 32 laptopy w ramach realizacji projektu "Zdalna Szkoła".

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1. 1: "Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu szerokopasmowego internetu w szerokich przepustowościach" Powiat Łęczycki otrzymał grant w wysokości 80 000 złotych na realizację projektu "Zdalna Szkoła" - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Z otrzymanych środków zakupiono 32 laptopy, które przekazane zostaną szkołom i placówkom oświatowym prowadzonym przez Powiat Łęczycki i realizujących zdalną edukację. 

fot. Starostwo Powiatowe w Łęczycy