wersja testowa serwisu

W Chwalborzycach zagospodarowano teren wokół altanki integracyjnej. Powstał m.in. parking

20201121_110841-min
fot. Urząd Gminy Świnice Warckie

Dzięki przychylności Gminy Świnice Warckie oraz zaangażowaniu lokalnej społeczności w miejscowości Chwalborzyce udało się sfinalizować projekt pod nazwą „Zagospodarowanie terenu wokół altanki integracyjnej wraz z parkingiem".

Projekt został zrealizowany przy udziale środków pochodzących z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych Gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych. Wsparcie Marszałka Grzegorza Schreibera opiewało na kwotę 10 000 zł, natomiast pozostała część została sfinansowana w ramach wkładu własnego przez Gminę Świnice Warckie.

Projekt wymagał aktywności mieszkańców Chwalborzyc na przestrzeni całego swojego przebiegu, począwszy od czynności mających na celu przygotowanie terenu pod parking, tj. prac porządkowych, a także tych związanych z utwardzeniem terenu, aż po upiększające teren - nasadzenie krzewów. W efekcie prac w pobliżu kościoła, altanki integracyjnej oraz świetlicy OSP powstał okazały parking, który w dużej mierze przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i pozwoli uniknąć parkowania pojazdów wzdłuż drogi powiatowej. Posadzone w ramach projektu krzewy nadały blasku istniejącej już altanie oraz w znacznym stopniu poprawiły estetykę i wizerunek sołectwa. 

źródło: UG Świnice Warckie

Zobacz zdjęcia: