wersja testowa serwisu
  • BHP Łęczyca
  • EKO-GAZ Łęczyca

W gminie Daszyna pracują nad stworzeniem sprzyjających warunków dla rozwoju kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego

103374243_161203058741939_7894679237974868727__20200610-102943_1
fot. Urząd Gminy Daszyna

Gmina Daszyna realizuje projekt pn. "Wykonanie robót budowlanych w obiektach zabytkowych dworu wraz z parkiem w Daszynie oraz dzwonnicy w Mazewie w celu nadania im funkcji kulturalnych".

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wynosi 1.735.261,36 zł z czego wartość dofinansowania z EFRR wynosi 1.108.306,46 zł.

W tym celu została zawarta umowa o numerze RPLD.06.01.02-10-0005/17-00 z dnia 31 lipca 2018 roku, której celem bezpośrednim jest stworzenie na terenie Gminy Daszyna sprzyjających warunków dla rozwoju kultury i zachowania dziedzictwa kulturowego, a także przywrócenie dawnej świetności zabytkom oraz ich bardzo dobrego stanu technicznego.

źródło: UG Daszyna

Zobacz zdjęcia: