wersja testowa serwisu

W gminie Świnice Warckie będą kultywować lokalne dziedzictwo kulturowe. Podpisano umowę na realizację zadania

dsc09080
fot. Gminny Ośrodek Kultury w Świnicach Warckich

W sali Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich miało miejsce podpisanie umowy na realizację zadania publicznego pn. „Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup strojów ludowych regionu łęczyckiego" pomiędzy beneficjentem projektu Ochotniczą Strażą Pożarną w Świnicach Warckich reprezentowaną przez Prezesa – Pana Stanisława Pecynę oraz Skarbnika - Pana Stanisława Oziębłowskiego a Urzędem Marszałkowskim w Łodzi reprezentowanym przez Członka Zarządu Województwa Łódzkiego Pana Roberta Baryłę. Podpisaniu umowy asystowali Zastępca Wójta Gminy Świnice Warckie Pani Anna Matusiak oraz Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich Pani Monika Galankiewicz.

W ramach zadania przeprowadzony zostanie cykl warsztatów edukacyjnych mających na celu propagowanie wiedzy o regionie łęczyckim, strojach łęczyckich, muzyce, tańcach i przyśpiewkach oraz zakupione zostaną ludowe stroje łęczyckie damskie i męskie dla grupy tanecznej, która prezentować będzie tańce ludowe regionu łęczyckiego.

Projekt będzie realizowany we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Świnicach Warckich, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Świnicach Warckich oraz Zespołem Śpiewaczym Świniczanki wraz z Kapelą Ludową. Warsztaty prowadzone będą przez instruktora muzyki i tańca oraz Zespół Śpiewaczy Świniczanki z Kapelą Ludową. Do współpracy przy realizacji zadania zaproszone zostały również władze samorządowe gminy Świnice Warckie.

Odbiorcami i uczestnikami projektu są dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz społeczność gminy Świnice Warckie. Zadanie stanowić będzie świetną formę promocji województwa łódzkiego i regionu łęczyckiego.

źródło: GOK w Świnicach Warckich