wersja testowa serwisu
  • BHP Łęczyca
  • AllePaznokcie - maseczki - ELE24
  • Restauracja

"W grupie siła". W Miedznej Drewnianej wystartowała inicjatywa szycia maseczek

Untitled

W grupie siła - pod taką nazwą została podjęta inicjatywa szycia maseczek ochronnych dla mieszkańców wsi Miedzna Drewniana. Pomysłodawcami byli sołtys miejscowości p. Karolina Rek oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Miedznej Drewnianej.

Zgodnie z wytycznymi polskiego Rządu od 16 kwietnia każda osoba przebywająca w miejscu publicznym ma obowiązek zasłaniania ust i nosa. Wychodząc naprzeciw zaleceniom, sołtys oraz KGW z Miedznej Drewnianej podjęli konkretne działania, by zapewnić mieszkańcom maseczki ochronne i tym samym zwiększyć ich bezpieczeństwo w czasie pandemii COVID-19.

Pomysłodawcy inicjatywy spotkali się z dużą serdecznością i pomocą mieszkańców w zakresie pozyskania odpowiednich materiałów niezbędnych do wykonania maseczek oraz ich uszycia.

Szczególne podziękowanie dla:
- krojczych: Katarzyny Gorzkowskiej-Rek, Karoliny Rek, Marzeny Purgat, Anny Czajkowskiej.
- szwaczek: Wiesławy Natkańskiej, Anny Kowalczyk, Elżbiety Purgat, Anny Galant.
- sponsorów: Magdaleny Górnik, Alicji Dębowskiej, Zofii Pawlik, Elżbiety Borończyk, Agnieszki Zielińskiej, Danuty Pręcikowskiej, Jolanty Mastalerz, Bogumiły Kaźmierczyk, Zdzisława Pruska.

Sołtys sołectwa Miedzna Drewniana oraz członkowie KGW serdecznie dziękują za okazaną życzliwość oraz wsparcie inicjatywy. Pierwsze maseczki ochronne już zostały przekazane mieszkańcom.

źródło: UG Białaczów