wersja testowa serwisu

W Łęczycy funkcjonuje punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin

urzad-miejski-w-leczycy

W Urzędzie Miejskim w Łęczycy funkcjonuje Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i ich rodzin. Siedziba znajduje się w pokoju 46 A (III piętro). Poniżej podajemy informację dotyczącą majowych dyżurów.

 • 04.05.2021 r. (wtorek) w godzinach 16:00 – 18:00
 • 18.05.2021 r. (wtorek) w godzinach 16:00 – 18:00

Dyżur w formie konsultacji telefonicznej pełni Pani Izabela Matuszewska – specjalista terapii uzależnień, który udziela pomocy w zakresie:

 • motywowania i informowania zarówno o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych,
 • motywowania osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
 • udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
 • rozpoznania zjawiska przemocy domowej, udzieleniu stosownego wsparcia i informowanie o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
 • inicjowania interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 • współpracy z odpowiednimi służbami i instytucjami z terenu miasta, które mogą włączyć się w systemową pomoc dla rodziny.

Kontakt telefoniczny w trakcie dyżuru pod numerem telefonu: 514 – 591 – 724

 • 11.05.2021 r. (wtorek) w godzinach 15.00 – 17.00,
 • 25.05.2021 r. (wtorek) w godzinach 15.00 – 17.00.

Dyżur w formie konsultacji telefonicznej pełni Pan Krzysztof Razik – specjalista psychoterapii uzależnień, który udziela pomocy w zakresie:

 • motywowania i informowania zarówno o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych,
 • motywowania osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany szkodliwego wzoru picia,
 • udzielania wsparcia osobom po zakończonym leczeniu odwykowym,
 • rozpoznania zjawiska przemocy domowej, udzieleniu stosownego wsparcia i informowanie o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
 • inicjowania interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 • współpracy z odpowiednimi służbami i instytucjami z terenu miasta, które mogą włączyć się w systemową pomoc dla rodziny.

Kontakt telefoniczny w trakcie dyżuru pod numerem telefonu: 507 – 684 – 367

 • 15.05.2021 r. (środa) w godzinach 16:00 – 18:00,
 • 12.05.2021 r. (środa) w godzinach 16:00 – 18:00,
 • 19.05.2021 r. (środa) w godzinach 16:00 – 18:00.

Dyżur w formie konsultacji telefonicznej pełni Pani Patrycja Kowalska – pracownik socjalny, który udziela pomocy
w zakresie:

 • motywowania i informowania zarówno o możliwości podjęcia leczenia osób uzależnionych, jak i terapii osób współuzależnionych,
 • podejmowaniu działań interwencyjnych i edukacyjnych adresowanych do osób stosujących przemoc w rodzinie,
 • rozpoznaniu zjawiska przemocy domowej, udzielaniu stosownego wsparcia i informowanie o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy,
 • inicjowaniu interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej,
 • współpracy z odpowiednimi służbami i instytucjami z terenu miasta, które mogą włączyć się w systemową pomoc dla rodziny.

Kontakt telefoniczny w trakcie dyżuru pod numerem telefonu: 790 – 454 – 678.

źródło: UM Łęczyca