wersja testowa serwisu

W Piasakch powstała altanka społeczna. Ma przyczynić się do integracji mieszkańców

p1140454__002_20201026-115254_1
fot. Urząd Gminy Świnice Warckie

W Piaskach (gm. Świnice Warckie) zakończono realizację grantu sołeckiego w ramach projektu pod nazwą "Altanka społeczna przy kompleksie rekreacyjnym w Piaskach''. Projekt był zrealizowany z dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na 2020 rok w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

Pomoc finansowa Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera wyniosła 10 000 zł. Pozostała część została sfinansowana przez wkład własny Gminy Świnice Warckie.

Dzięki aktywności mieszkańców wsi Piaski, zostały wykonane prace związane z przygotowaniem terenu pod zabudowę. Altanka o wymiarach 4m x 6,5m została zamontowana w kompleksie rekreacyjno- sportowym przy Szkole Podstawowej w Piaskach. Znajduje się ona na boisku szkolnym, gdzie wybudowany jest Plac Zabaw dla dzieci także z projektu grantowego z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego, oraz Siłownia Plenerowa wykonana także przy dofinansowaniu z projektów współpracy między LGD-ami. Altanka została wyposażona w dwa komplety stołów z ławkami, gdzie będzie można usiąść i miło spędzić swój wolny czas.

Realizacja projektu przyczyni się do integracji społecznej mieszkańców w każdej grupie wiekowej, zarówno osób starszych, dzieci bawiących się na placu zabaw, młodzieży korzystającej z siłowni plenerowej, czy grającej na boisku szkolnym, a także rodziców do miłego spędzenia czasu, podczas gdy dzieci będą korzystać z placu zabaw.

Projekt wpłynie także na rozwój infrastruktury lokalnej oraz na poprawę estetyki i wizerunku wsi. Będzie miał pozytywny wpływ na aktywizację mieszkańców poprzez zwiększenie możliwości organizacji różnych wydarzeń lokalnych np; spotkań integracyjnych. Będzie miejscem integracji na świeżym powietrzu. Altanka pozytywnie wpłynie na aktywność mieszkańców wsi Piaski. Wzmocni ich więź z miejscem zamieszkania, co w efekcie będzie miało wpływ na integrację społeczną. Będzie skutkowała pozytywnym efektem promocyjnym dla wsi oraz wzmocnieniem pozytywnego wizerunku. Stanie się miejscem które pozwoli na zacieśnienie się więzi między pokoleniami, dziećmi i młodzieżą oraz osobami starszymi. Budowa małej infrastruktury zapewni bezpieczne miejsce, które umożliwi spędzanie wolnego czasu zarówno tutejszych jak i okolicznych mieszkańców.

źródło: UG Świnice Warckie

Zobacz zdjęcia: