wersja testowa serwisu

W Świnicach Warckich odbyły się Dożynki Gminne

dsc256_20210907-092043_1
fot. GOK w Świnicach Warckich

W niedzielę 5 września  rolnicy gminy Świnice Warckie dziękowali Bogu za plony. Gospodarzami tegorocznych dożynek były sołectwa Rogów i Drozdów, a Starostami – Angelika Olczyk z Drozdowa i Zbigniew Aleksandrzak z Rogowa.

Mszę św. dziękczynną odprawił w Sanktuarium Urodzin i Chrztu św. Faustyny ks. kustosz Janusz Kowalski. W homilii powiedział między innymi, że dożynki to oczywiście dziękczynienie Bogu za zebrane plony, ale jest to też zaproszenie Boga do swojego życia rodzinnego i społecznego, to prośba o błogosławieństwo na kolejny rok ciężkiej pracy, która jest służbą drugiemu człowiekowi. Każdy rolnik powinien pamiętać i przekazywać następnym pokoleniom, że tylko postawienie Boga na pierwszym miejscu, wyrażające się w znaku krzyża na progu każdego dnia, czy na modlitwie przed rozpoczęciem zasiewów w dniu Maryjnym, czyli w środę lub w sobotę, jest jedyną właściwą postawą. Potrzeba nam jak najwięcej rolników świadomych tego, że wszystko od Boga pochodzi i do Boga należy, rolników współpracujących z Bogiem i umiejących dziękować Mu za zebrane plony.

Ponieważ instytucje kultury wciąż obowiązują obostrzenia pandemiczne z czerwca br., dlatego zrezygnowano z tradycyjnej imprezy dożynkowej, poprzestając na Mszy św. dziękczynnej i częstowaniu wszystkich obecnych na liturgii chlebkami i miodkami.

Na zakończenie liturgii Zastępca Wójta gminy Świnice Warckie Anna Matusiak skierowała do rolników następujące słowa:

"Drodzy Rolnicy, bohaterowie dnia dzisiejszego!

Dożynki to radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. To szczególne święto wyrastające z wielowiekowej, chrześcijańskiej tradycji.

Godność pracy na roli i wartość chleba najpiękniej podkreślił nasz rodak św. Jan Paweł II, tak zwracając się do rolników: (…) Rodzi ta ziemia „cierń i oset", ale dzięki Waszej pracy ma rodzić pokarm, ma przynosić chleb dla człowieka. To jest szczególnym źródłem godności pracy na roli. Waszej godności.

Wielu ludziom trudno docenić pracę rolnika. Zapominają, że bezpieczeństwo człowieka to przede wszystkim bezpieczeństwo żywnościowe.

Za dary Waszych rąk, za owoce Waszej pracy, jakże ciężkiej i mozolnej składam wszystkim słowa najwyższego uznania.

Życzę, aby ten dożynkowy bochen chleba z tegorocznych zbiorów stał się symbolem pomyślności wszystkich bez wyjątku mieszkańców tej gminy.

Patrzę na wieniec dożynkowy i chyba zgodzicie się Państwo ze mną, że to prawdziwe dzieło sztuki, wykonane z wielkim artyzmem i kunsztem, ale przede wszystkim sercem, bo tego nie brakuje naszym rolnikom – serca i przywiązania do ziemi. Szczęść Boże!"

źródło: GOK w Świnicach Warckich

Zobacz zdjęcia: