wersja testowa serwisu
  • AllePaznokcie - maseczki - ELE24
  • BHP Łęczyca
  • Restauracja

W Zakładzie Karnym w Garbalinie wstrzymano widzenia. Są też inne zmiany

garbalin

Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), w związku z wystąpieniem na obszarze woj. łódzkiego potwierdzonych przypadków zarażenia wirusem COVID-19 (SARS-CoV-2) oraz kierując się zaleceniami wydanymi przez Państwowego Inspektora Sanitarnego:

  • Począwszy od dnia 18 marca 2020 r. od godziny 600, na terenie Zakładu Karnego w Garbalinie na okres 7 dni z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni, wstrzymuje się:

1) zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej zatrudnionych przez kontrahentów zewnętrznych;

2) udzielanie osadzonym widzeń;

3) odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

  • Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.
  • Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji służb sanitarnych i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.
  • Zakład Karny w Garablinie podejmie wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej.

źródło: Zakład Karny w Garbalinie