wersja testowa serwisu

Warsztaty historyczne "OKM 1940 Ostaszków-Kalinin-Miednoje" w Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy

261-136994
fot. KPP w Łęczycy

Wyjątkowa lekcja historii, dedykowana uczniom klas mundurowych odbyła się 5 października 2021 roku w Zespole Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy. Słuchacze mogli usłyszeć o wysokich wzorcach moralnych i uznaniu społecznym, jakim cieszyli się policjanci II Rzeczypospolitej Polskiej. Wydarzenie patronatem objął Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi, a głównym prelegentem był Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939" w Łodzi.

Warsztaty historyczno – patriotyczne zostały przygotowane przez łęczyckich stróżów prawa przy ścisłej współpracy z Krzysztofem Wójcikiem dyrektorem Zespołu Szkół imienia Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy. Inicjatorem wydarzenia był Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939" w Łodzi Jarosław Olbrychowski.

Uroczyste spotkanie rozpoczął dyrektor placówki witając zaproszonych gości, w tym między innymi przedstawicieli władz powiatu, a Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy mł. insp. Zbigniew Gruszczyński wprowadził w tematykę tego wydarzenia.

Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939" w swoim wystąpieniu przedstawił genezę Policji Państwowej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, skupiając uwagę na funkcjonowaniu jej na ówczesnym obszarze województwa łódzkiego. Opowiadał o etosie zawodu policjanta dawniej i dzisiaj. Podkreślał, że dla każdego policjanta, mimo upływu czasu najważniejsza wartość – „Bóg Honor Ojczyzna" pozostają niezmienne. Etos zawodu policjanta wiąże się z ciężką, odpowiedzialną, ale i zaszczytną służbą na rzecz drugiego człowieka, całego społeczeństwa. Zaznaczył, że policjant II Rzeczypospolitej Polskiej powinien być wzorem do naśladowania przez współczesnych mundurowych. Prezes podkreślił, że Ostaszków, Kalinin, Miednoje, trzy miejsca zbrodni popełnionych na polskich policjantach – nierozerwalnie są związane z etosem służby funkcjonariusza okresu międzywojennego. To tam zginęło kilka tysięcy funkcjonariuszy Policji Państwowej, każdy poprzez strzał w tył głowy. Dlatego misją Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939" jest przywracanie prawdy, ukazywanie martyrologii tej formacji, ich poświęcenia dla ojczyzny.

Uczestnicy mogli zobaczyć specjalnie na tę uroczystość przygotowaną wystawę – między innymi mapę przedstawiającą rejon Posterunku Policji w Piątku, własnoręcznie wykonaną przez post. Władysława Jagiełłę - Policjanta Policji Państwowej na Ziemi Łęczyckiej.

źródło: KPP w Łęczycy