wersja testowa serwisu

Walne zebranie w Górniku 1956 Łęczyca. Zarząd zobowiązany do przedłożenia sprawozdania finansowego

B27202A2-F6F1-4ED7-A0B2-C812CC8C2716

W Stowarzyszeniu Górnik 1956 Łęczyca trwa Walne Zebranie Zarządu. Poniżej prezentujemy protokół z pierwszej części zebrania. Kontynuacja została zaplanowana na 29 października.

Informujemy, że w dniu 30.09.2021r. o godz. 18:00 odbyło się Walne Zebranie Zarządu Górnika Łęczyca. Podczas zebrania Zarząd przedstawił sprawozdanie za rok 2020. Sprawozdanie zostało przyjęte przez obecnych na zebraniu uprawnionych do głosowania. Po tym fakcie został zgłoszony wniosek formalny o przerwę w zebraniu, z uwagi na to, iż obecny Zarząd, w związku z upływem kadencyjności, chciał podać się do dymisji. Zgłoszono również drugi wniosek formalny zobowiązujący obecny Zarząd do przedłożenia, przed dymisją, cząstkowego sprawozdania rachunkowego dotyczący stanu finansowego Klubu.

Przerwa została ogłoszona do dnia 29.10.2021r. godz. 18:00, w którym odbędą się wybory nowego Zarządu oraz Prezesa Stowarzyszenia Górnik Łęczyca.

Wszystkich członków Stowarzyszenia, sympatyków łęczyckiego Klubu oraz zainteresowanych osób, dla których ważna jest historia Klubu oraz jego przyszłość prosimy o obecność w przedmiotowym terminie. Podejmiemy wspólnie decyzję o budowie i rozwoju naszego Klubu.

P.S. Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia ponownie 14 dni przed terminem zebrania przypomnimy o tym fakcie w ogólnodostępnych mediach społecznościowych.