WFOŚiGW w Łodzi dofinansuje fotowoltaikę na basenie w Topoli Królewskiej

278572955_541133694298799_6733231603474204356_n
fot. archiwum UG Łęczyca

Gmina Łęczyca informuje o pozyskaniu dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Projekt, na którego realizację otrzymała wsparcie w formie dotacji w kwocie 180 000 złotych dotyczy zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej na potrzeby nowobudowanej krytej pływali zlokalizowanej przy Samorządowej Szkole Podstawowej im. Wł. Łokietka w Topoli Królewskiej.

Energia elektryczna produkowana w panelach fotowoltaicznych przeznaczona będzie do użytku własnego i wykorzystywana w pierwszej kolejności na potrzeby budynku. Instalacja zmniejszy zapotrzebowanie na energię elektryczną. 

Wykorzystanie odnawialnego źródła energii to przede wszystkim ograniczenie emisji do środowiska gazów cieplarnianych, tj. CO2 oraz pozostałych zanieczyszczeń w postaci pyłów, SO2 i tlenków azotu. Ważnym elementem jest także ograniczenie kosztów zakupu energii elektrycznej z zewnętrznej sieci dystrybucyjnej. 

Podkreślić należy, że Gmina Łęczyca prowadzi działalność w oparciu o Ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w ramach której realizuje zadania m.in. z zakresu utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, ochrony Środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, edukacji publicznej, kultury fizycznej oraz wsparcia socjalnego mieszkańców. Realizacja inwestycji wpisujących się w ww. charakter zadań, szczególnie z zakresu ochrony przyrody jest jedną z dróg racjonalnego i efektywnego wydatkowania środków publicznych i stanowi jeden z filarów działalności Gminy. Niebagatelne znaczenie ma także aspekt promocji odnawialnych źródeł energii w lokalnej społeczności poprzez poznanie efektów działania tego rodzaju źródeł w obiektach Gminy.

źródło; UG Łęczyca