wersja testowa serwisu

„Wielkanocna Baba z Łódzkiego" - ŁODR ogłosił kolejny konkurs

„Wielkanocna Baba z Łódzkiego" - ŁODR ogłosił kolejny konkurs

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich oraz przetwórców prowadzących Rolniczy Handel Detaliczny z terenu województwa łódzkiego do udziału w Konkursie „Wielkanocna Baba z Łódzkiego", polegającym na amatorskim wypieku tradycyjnej baby wielkanocnej - z mąki pszennej uzyskanej ze zboża uprawianego na poletkach demonstracyjnych Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Celem realizowanego przedsięwzięcia jest kultywowanie polskiego dziedzictwa kulinarnego związanego z okresem Wielkiej Nocy, dbałość o poczucie tożsamości kulturowej, pielęgnowanie szacunku dla tradycji ludowych.

Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z s. w Bratoszewicach oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oddział terenowy Łódź.

Szczegóły dotyczące warunków udziału w konkursie zawarte zostały w Regulaminie.

Do pobrania:
Regulamin konkursu (233.436 kB)
Formularz zgłoszenia
(159.649 kB)
Formularz zgłoszenia
(157.003 kB)

źródło: ŁODR