wersja testowa serwisu

Wkrótce remont ulic Wybickiego i Ewy w Kutnie. Ogłoszono przetarg

DSC03069
fot. Urząd Miasta Kutno

Miasto Kutno ogłosiło postępowanie przetargowe na przebudowę ulicy Wybickiego i ulicy Ewy w Kutnie. Termin składania ofert mija 30 września br. Ulica Wybickiego jest drogą miejską łączącą ul. Skłodowskiej z ul. Kasztanową.

Przedmiotem zadania jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni, zatok parkingowych, wymiana krawężnika i przejść dla pieszych. Jezdnia zostanie sfrezowana i położona na niej nowa nawierzchnia bitumiczna. Zatoki postojowe zostaną wykonane z kostki betonowej w miejscu istniejącego chodnika i terenów zielonych. Ulica Ewy będzie utwardzona płytami ażurowymi i kostką betonową.

W miejscu istniejących chodników projektuje się zatoki postojowe. Nowy chodnik będzie przebiegał bezpośrednio przy zatokach postojowych. Przed budynkami wielorodzinnymi od strony ulicy projektowana jest opaska z kostki betonowej oraz tereny zielone. Przewidziano również poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez zamontowanie progu zwalniającego i wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.