wersja testowa serwisu
  • BHP Łęczyca
  • EKO-GAZ Łęczyca

Władze Łęczycy chcą kupić specjalny samochód na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy

Władze Łęczycy chcą kupić specjalny samochód na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy

Władze Łęczycy przygotowują się do zakupu samochodu 9-osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla potrzeb ŚDS w Łęczycy.

Ogłoszono drugi przetarg na zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy. Pierwsze zapytanie, ze względu na brak ofert, zostało unieważnione.

- Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego samochodu 9-osobowego dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęczycy. Samochód ma być przeznaczony do przewozu dziewięciu osób wraz z kierowcą, przystosowany do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim - czytamy w zapytaniu przetargowym. - Samochód musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, spełniający warunki dopuszczenia do ruchu drogowego, zgodnie zobowiązującymi przepisami. Musi także posiadać świadectwo zgodności WE, jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim.

Oferty można składać do 15 stycznia br, do godziny 13:00.