wersja testowa serwisu
  • AllePaznokcie - maseczki - ELE24
  • BHP Łęczyca
  • Restauracja

Wójt Gminy Rzeczyca z wotum zaufania i absolutorium

_MG_8423
fot. Urząd Gminy Rzeczyca

W piątek 3 lipca odbyła się, z zachowaniem reżimu sanitarnego, XVIII Sesja Rady Gminy Rzeczyca.

Po przeprowadzeniu debaty nad Raportem o stanie Gminy oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, a także pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, radni jednogłośnie (13 radnych obecnych) udzielili Wójtowi Gminy Panu Markowi Kaźmierczykowi wotum zaufania oraz absolutorium za 2019 r. Jest to już 10 absolutorium udzielone przez Radę Wójtowi – wszystkie podjęte jednogłośnie.

Pan Wójt podziękował wszystkim radnym, sołtysom, pracownikom i kierownikom wszystkich jednostek za wsparcie i akceptację podejmowanych przez niego inicjatyw i zamierzeń. Swoje podziękowania skierował również do mieszkańców Gminy, którzy biorą czynny udział przy realizacji inwestycji, nadzorując je czy służąc dobrymi uwagami i opiniami. Jednocześnie podkreślił, iż był to rok szczególny, z uwagi na ogromną ilość zrealizowanych projektów oraz ilości pozyskanych i wydatkowanych na inwestycję środków.

źródło: UG Rzeczyca