wersja testowa serwisu

Współpraca ponad podziałami? Burmistrz Krośniewic wyciąga rękę do radnych opozycji i proponuje porozumienie. Na zaproszenie odpowiedziało 11 radnych

Współpraca ponad podziałami? Burmistrz Krośniewic wyciąga rękę do radnych opozycji i proponuje porozumienie. Na zaproszenie odpowiedziało 11 radnych

Krośniewicki samorząd przypomina wielu obserwatorom telenowelę. Sytuacja z radnymi nie jest łatwa. Ciągłe blokowanie ważnych dla gminy uchwał, utrudnianie i robienie po złości odbija się na samych mieszkańcach oraz liczbie koniecznych do realizacji inwestycji. Dziś doszło jednak do spotkania, które może poprawić sytuację.

Po ostatniej, marcowej sesji, na której radni nie zaakceptowali wielu ważnych dla rozwoju gminy uchwał, 8 kwietnia, Burmistrz Krośniewic Katarzyna Erdman wystosowała pismo do Przewodniczącego rady miejskiej Sławomira Kępistego, w którym zaprosiła radnych na spotkanie - na 12 kwietnia o godzinie 15:00 do OSP w Krośniewicach przy Targowej 15.

Cel był prosty - poprawa relacji z radnymi i wypracowanie porozumienia w kwestii podejmowanych uchwał. Jak zapowiada Katarzyna Erdman - Chcę współpracy ponad podziałami. Nie jestem zainteresowana gierkami politycznymi - deklaruje.

Na zaproszenie burmistrz, odpowiedziało 11 radnych, którzy pojawili się w zaproponowanym miejscu i określonym czasie. Przewodniczący rady miejskiej Sławomir Kępisty, niestety nie zjawił się na spotkaniu. 

Już na początku, burmistrz Erdman powiedziała, co myśli na temat sytuacji związanej z brakiem współpracy radnych z burmistrzem i blokowaniem uchwał. Zaproponowała natomiast współpracę z radnymi.

- Nie mogę pogodzić się z tym, że radni w tak ostentacyjny sposób blokują uchwały, które mają służyć mieszkańcom. Władze wojewódzkie znają sytuację w naszej gminie, widzą co się dzieje z radnymi. A po tym wszystkim, ja jeżdżę i staram się pozyskać fundusze na choćby najmniejsze inwestycje - mówi EKU24 Katarzyna Erdman. - Czy radni będą chcieli współpracować - nie wiem. Poprosiłam o odcięcie grubą linią dotychczasowej relacji i porozumienie - dodała.

Na spotkaniu była mowa nie tylko o projektach i zadaniach inwestycyjnych, których nie zaakceptowali na ostatniej sesji radni.

Został poruszony temat także innych inwestycji, jak na przykład budowa sieci informatycznej, potrzeba zakupu tzw. programu drogowego, oświetlenie uliczne, stan chodnika przy ulicy Kutnowskiej oraz kwestie związane z remontami dróg w Gminie Krośniewice.

Zgodnie z deklaracją uzyskaną podczas spotkania, na najbliższej sesji radni mają ponownie rozpatrzeć uchwały, których nie podjęli podczas ostatniej sesji 31 marca i mają dojść do porozumienia z Panią Burmistrz.

Ponadto, 14 kwietnia burmistrz Erdman wraz z przedstawicielami jednej z komisji ma udać się na objazd po gminie, celem inspekcji i wypracować harmonogram naprawy dróg.

Pierwszy, najważniejszy krok został zrobiony. Czy radni zaczną współpracować z Burmistrz Katarzyną Erdman? Przekonamy się już na najbliższej sesji.