wersja testowa serwisu

Wybory Prezydenckie 2020

Wybory Prezydenckie 2020

Szanowni Wyborcy.

Tegoroczne wybory na prezydenta będą inne niż wszystkie.

W związku z obowiązującymi obostrzeniami wynikającymi z panującej pandemii koronawirusa do lokali wyborczych należy się udać z własnymi środkami sanitarnymi do ochrony ust i rąk (maseczka lub inna osłona na usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe).W lokalach będą ustawione płyny do dezynfekcji, z których należy skorzystać przed wejściem i po wyjściu z lokalu. Apelujemy również, aby w miarę możliwości korzystać ze swoich długopisów. Długopisy będące na stanie w lokalach wyborczych będą dezynfekowane po każdym użyciu, natomiast klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higienicznosanitarne, w tym armatura, uchwyty, włączniki światła i inne powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu będą dezynfekowane nie częściej niż co godzinę, ale co najmniej 6 razy w czasie trwania głosowania, przy czym nie przerywa to głosowania ani nie wpływa na pracę komisji wyborczej (Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 15 czerwca 2020 r. poz. 1046).W lokalu wyborczym będzie mogła przebywać w tym samym czasie nie więcej niż jedna osoba na 4 m 2 jego ogólnodostępnej powierzchni, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych oraz osób dokonujących czynności, o których mowa w pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia poz.1046.