wersja testowa serwisu

Wykopaliska w dawnym więzieniu w Łęczycy, szukają grobu księcia Kazimierza II Łęczyckiego

csm_untitled__25_of_76__00675fefb3
fot. Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ

W lipcu i sierpniu 2021 r. studenci archeologii UŁ brali udział w wykopaliskach na terenie dawnego więzienia w Łęczycy. Miejsce to od dawna fascynuje archeologów i badaczy architektury ze względu na długą i burzliwą historię. Prace są prowadzone pod kierownictwem dr Aldony Andrzejewskiej oraz dr. inż. Artura Gintera.

Istniejący obiekt jest pozostałością po kompleksie klasztornym dominikanów, którzy zostali sprowadzeni do Łęczycy pod koniec XIII w. Pomimo licznych najazdów i pożarów zakon istniał aż do 1799 r., kiedy to pruscy zaborcy zarządzili kasatę. W 1801 r., po przebudowie, utworzono tu więzienie, które funkcjonowało nieprzerwanie aż do 2006 r. Więzieni byli tutaj m.in. powstaniec styczniowy dr Józef Dworzaczek – przez władze rosyjskie w 1863 r., a także bohater Solidarności Władysław Frasyniuk – przez władze komunistyczne w latach 1982–1984.

Znaczna część zabudowań klasztornych oraz kościoła nie zachowały się, a istniejące materiały archiwalne nie pozwalają na rekonstrukcję całości założenia, co sprawia, że badania archeologiczne są pełne zaskakujących odkryć.

- W czasie prac wykopaliskowych stopniowo rozpoznajemy kolejne fragmenty kompleksu. Studenci i absolwenci archeologii prowadzą pracę w obrębie nawy kościoła, kaplicy oraz znajdującej się pod nią krypty, a także przylegających do nich cmentarzy. Pod posadzkami dawnych zabudowań klasztornych odkryty został piec – być może hypocaustum (prace w jego wnętrzu i sąsiedztwie nadal trwają). Jednak nadrzędnym celem badań archeologicznych jest próba odnalezienia grobu księcia Kazimierza II Łęczyckiego, który zginął tragicznie w 1294 roku w trakcie bitwy z wojskami litewskimi - mówi dr inż. Artur Ginter.

- Podczas ćwiczeń terenowych studenci nie tylko eksplorowali wykopy i sporządzali dokumentację rysunkową czy fotograficzną. Mieli możliwość zapoznania się z działaniem tachimetru bezlustrowego, podstawami fotogrametrii, zastosowaniem drona w procesie dokumentacji oraz podstawami inwentaryzacji ruchomych zabytków archeologicznych - dodaje Artur Ginter.

Materiał: Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ
Zobacz zdjęcia: