wersja testowa serwisu
  • AllePaznokcie - maseczki - ELE24
  • BHP Łęczyca
  • Restauracja

Wznowienie funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Wartkowicach

-wykrzykniki

Gminy Wartkowice informuje, iż od dnia 10 sierpnia 2020 r. wznowione zostanie funkcjonowanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanego na terenie Oczyszczalni Ścieków w Wartkowicach, ul. Łąkowa 4.

Terminy otwarcia w 2020 roku:
poniedziałek 17:00 – 19:00
wtorek 10:00 – 12:00
środa 10:00 - 12:00
czwartek 10:00 – 12:00
piątek 10:00 – 12:00

Odpady komunalne dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane, właściwie zabezpieczone i nie mogą być zanieczyszczone innymi odpadami. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je osobiście w odpowiednich kontenerach wskazanych przez pracownika obsługi i pod jego nadzorem. Mieszkańcy gminy Wartkowice dostarczają odpady komunalne własnym transportem i na własny koszt.

Jednocześnie przypominamy, że w trakcie walki z epidemią Wszyscy jesteśmy zobowiązani do stosowania niezbędnych środków bezpieczeństwa, w szczególności konieczne jest zachowanie właściwego odstępu od pozostałych osób ( min. 1,5m) oraz zakrycie nosa i ust!

źródło: UG Wartkowice