wersja testowa serwisu

Za nami Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej. O czym rozmawiano?

31935
fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Obie placówki opieki zdrowotnej prowadzone przez Powiat Radomszczański odnotowały w pierwszym półroczu zyski. Ich sytuacja finansowa była przedmiotem obrad Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu Radomszczańskiego, która zebrała się we wtorek (15 września).

Z informacji przedstawionej przez dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Pro Familia w Radomsku, wynika że w okresie od stycznia do czerwca 2020 r. placówka osiągnęła dochód netto w wysokości 186 316 zł.

Po 7 miesiącach 2020 r. szpital odnotował zysk netto w wysokości 4 812 569 zł. Przychody z działalności podstawowej (bez przychodów operacyjnych i finansowych) od stycznia do lipca wyniosły 80 393 565 zł.

Obie placówki przedstawiły również dane dotyczące kosztów poniesionych w związku z zabezpieczeniem pacjentów i pracowników przed koronawirusem oraz planów działania w zakresie walki z wirusem.

W SP ZOZ łączny koszt poniesionych wydatków na zakup środków ochrony indywidualnej (od marca do końca sierpnia) przekracza 63 500 . Czyniąc przygotowania do jesiennej fali wzmożonych zakażeń m. in.: zakupiono ozonatory (urządzenia do odkażania powierzchni i powietrza), lampy bakteriobójcze oraz dozowniki do dezynfekcji, zrobiono zapasy środków ochrony indywidualnej (maski chirurgiczne, maski z filtrem, gogle, przyłbice, fartuchy flizelinowe, kombinezony, środki do dezynfekcji powierzchni, rąk, itp.).

Szpital w tym samym okresie został wyposażony w środki dezynfekcyjne, środki ochrony indywidualnej oraz produkty lecznicze niezbędne do zabezpieczenia pacjentów i pracowników przed koronawirusem o łącznej wartości ponad 1 878 300 zł (zapasy kupowano ze środków własnych oraz z dotacji i darowizn, które szpital otrzymał na walkę z SARS-CO -2).

Komisja pozytywnie zaopiniowała także projekt zmian w uchwale Rady Powiatu dotyczącej rodzajów zadań i podziału środków finansowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych przez powiat w 2020 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Nowelizacja okazała się konieczna, gdy do Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku zgłosił się przedsiębiorca, który wnioskował o dopłatę dla pracownika opiekującego się osobą niepełnosprawną. Do tej pory nikt w Radomsku o taką formę pomocy nie występował, nie przewidywano jej więc w planach na 2020 rok. Po zmianach w uchwale możliwa będzie realizacja tego wniosku.

W 2020 roku na różne formy rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych (m. in. wyposażenie stanowisk pracy, dofinansowania na podjęcie działalności gosp., dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, likwidację barier architektonicznych i technicznych) realizowane przez nasz powiat ze środków PFRON, przeznaczonych zostało w sumie 1 603 479 zł.

źródło: Starostwo Powiatowe w Radomsku