wersja testowa serwisu

Zakup nowości wydawniczych w roku 2020. Podsumowanie projektu w Bibliotece Publicznej w Witoni

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w roku 2020"- podsumowanie projektu

Biblioteka Publiczna Gminy Witonia, podobnie jak w latach ubiegłych zrealizowała zadanie w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych.

W roku 2020 przyznana dotacja stanowiła kwotę 5.000,00 zł. Mając na uwadze potrzeby czytelnicze obsługiwanego środowiska, a także kierując się zasadą celowości dokonywanych zakupów, księgozbiór biblioteki powiększył się o nowe pozycje wydawnicze, tj.:
a/ literatura piękna (polska i zagraniczna) -139 vol.,
b/ literatura dla dzieci i młodzieży-53 vol.,
c/ literatura z innych działów- 20 vol.

Z tzw. wkładu własnego, również w wysokości 5.000,00 zł., w analogiczny sposób zakupiono:
a/121 vol.,
b/59 vol.,
c/22 vol.

Każda publikacja pozyskana w ramach dotacji została opatrzona zapisem „Zrealizowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".

Ponadto biblioteka zawsze informuje o pozyskanych środkach i zakupie nowości wydawniczych za pośrednictwem własnej strony internetowej a także w ulotce informującej o działalności biblioteki. Dzięki stałemu monitorowaniu rynku czytelniczego i poziomu wykorzystania zasobów bibliotecznych a także kwerendzie pochodzącej bezpośrednio od czytelników, dokonywane przez bibliotekę zakupy nowości wydawniczych są trafione i odpowiadają faktycznym potrzebom osób odwiedzających bibliotekę.

Dokonując zakupów dbamy o zaspokojenie potrzeb czytelniczych zarówno dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży, nie zapominając o czytelnikach poszukujących literatury niebeletrystycznej. Wymaga to systematycznego pozyskiwania poszukiwanych pozycji i bieżącego analizowania potrzeb odbiorów. Otrzymane środki finansowe po raz kolejny pozwoliły Bibliotece Publicznej Gminy Witonia na wzbogacenie i odnowienie księgozbioru, a tym samym popularyzację idei czytania dzieciom i młodzieży oraz zróżnicowaną ofertę dla dorosłych użytkowników biblioteki.

                                                                      Anna Stolarczyk