wersja testowa serwisu

Gmina Łęczyca: Rozpoczął się nabór deklaracji udziału w projekcie OZE

pexels-photo-4254165

Wójt Gminy Łęczyca zaprasza osoby mieszkające na terenie Gminy Łęczyca zainteresowane wykorzystaniem energii odnawialnej z paneli fotowoltaicznych do składania ankiet uczestnictwa w projekcie (ankiety do pobrania ze strony internetowej oraz osobiście w Urzędzie Gminy w Łęczycy).

Gmina Łęczyca przygotowuje się do złożenia wniosku w celu pozyskania dofinansowania na realizację projektu polegającego na wykorzystaniu energii odnawialnej w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie 4.1 Odnawialne Źródła Energii.

Zgłoszenia od mieszkańców będą przyjmowane maksymalnie dla 100 lokalizacji – decyduje kolejność złożenia ankiety. Powyżej tej liczby będzie tworzona lista rezerwowa.

Nabór zgłoszeń prowadzony będzie w terminie od 02.03.2021 do 08.03.2021 w Urzędzie Gminy w Łęczycy.

Realizacja zakładanych inwestycji uzależniona jest od uzyskania dofinansowania, udzielonego w ramach wyżej wymienionego konkursu.

Szczegóły udziału w projekcie znajdują się w regulaminie.

Pliki do pobrania:

źródło: UG Łęczyca