wersja testowa serwisu

Zarząd Powiatu Łęczyckiego powierzył zadania dyrektorom

2_20190820-135646_1

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Zarząd Powiatu Łęczyckiego powierzył funkcje Dyrektorów: Pani Justynie Szczepaniak - dotychczasowemu nauczycielowi Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łęczycy i Panu Jerzemu Szymczakowi, Dyrektorowi Placówek Edukacyjno – Wychowawczych w Łęczycy, na okres 5 lat szkolnych, tj. od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2024 roku.

Gratulacje nowo wybranym dyrektorom złożyli członkowie Zarządu Powiatu Łęczyckiego: Pan Janusz Mielczarek – Starosta Łęczycki, Pan Wojciech Zdziarski – Wicestarosta Powiatu Łęczyckiego, Pani Małgorzata Raczkiewicz i Pan Zenon Dąbrowski oraz Pani Renata Wilińska – Skarbnik Powiatu, Pan Ireneusz Barański – Sekretarz Powiatu Łęczyckiego i Pan Paweł Granosik – Kierownik Wydziału Oświaty i Pomocy Społecznej Starostwa Powiatowego w Łęczycy.