wersja testowa serwisu

[ZDJĘCIA] "Mam serce do dzieci". Za nami konkurs recytatorski

DSC0003_20190927-073841_1

25 września Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych "Wyspa Skarbów" we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, zorganizowało konkurs recytatorski w ramach programu „Mam serce do dzieci".

Program współfinansowany jest ze środków Zarządu Województwa Łódzkiego w zakresie realizacji zadania publicznego „Działanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej" w ramach konkursu ogłoszonego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

Głównymi celami programu jest :
- Promocja rodzicielstwa zastępczego, jako lepszej formy sprawowania opieki nad dzieckiem w sytuacjach kryzysowych
rodziny naturalnej poprzez kampanię informacyjną w wśród społeczności powiatów kutnowskiego i łęczyckiego,
- Wsparcie merytoryczne poprzez dzielenie się wiedzą z zakresu rodzinnej pieczy zastępczej oraz opieki i wychowania w
indywidualnych rozmowach osób zainteresowanych tą problematyką ze specjalistami poprzez organizację punktu
konsultacyjnego oraz dwóch szkoleń,
- Integracja środowiska związanego z pieczą zastępczą pozwalająca na wymianę doświadczeń, rozwiązywania problemów,
wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, poszukiwania pomocy i in. poprzez organizację pikniku, warsztatów kulinarnych
oraz konkursów.
- Organizacja czasu wolnego dla dzieci i ich rodzin poprzez przeprowadzenie konkursów, zabaw integracyjnych,
warsztatów, gier itp.

Konkurs jest częścią bloku obejmującego działania integracyjno-edukacyjne skierowane bezpośrednio do osób funkcjonujących w systemie pieczy zastępczej na terenie powiatu kutnowskiego i łęczyckiego.

W ramach tego bloku zaplanowane jest również:
- Zorganizowanie dwóch szkoleń mających na celu rozwój umiejętności z zakresu opieki i wychowania;
- Warsztaty kulinarne dla dzieci i rodziców zastępczych mające na celu integrację i rozwój umiejętności kulinarnych oraz ukazanie alternatywnych form spędzania wspólnie wolnego czasu.

Dzieci uczestniczące w konkursie zaprezentowały się w trzech kategoriach wiekowych, tj. do lat 7, do lat 14 oraz powyżej 14 roku życia. Tematyka konkursu była dowolna, ale wszyscy uczestnicy starali się zaprezentować z jak najlepszej strony.