wersja testowa serwisu

[ZDJĘCIA] Radni Rady Gminy Łęczyca podjęli decyzję w sprawie szkół podstawowych w Błoniu i Siedlcu

Untitled

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łęczycy trwa XIX Sesja Rady Gminy. W porządku obrad znalazły się dwa punkty, które wyjątkowo interesowały mieszkańców Błonia i Siedlca. Dotyczyły one zamiaru likwidacji szkół podstawowych w Siedlcu i Błoniu i utworzenia w nich filii Samorządowej Szkoły Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej.

Na obradach zjawiło się wielu rodziców uczniów uczęszczających do tych placówek oraz dyrektorzy - Agnieszka Szczech i Piotr Pakuła. Wszyscy, pokazując to m.in. na transparentach, chcą przekonać Radnych, aby Ci oszczędzili placówki. Po blisko dwugodzinnej dyskusji, w końcu doszło do głosowania.

Zarówno w przypadku punktu dotyczącego Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Siedlcu, jak i Szkoły Podstawowej w Błoniu, czternastu Radnych Rady Gminy w Łęczycy zdecydowało tak samo. Siedem osób było "za" podjęciem uchwały, pięć "przeciw", jedna "wstrzymała się", i jedna nie brała udziału w głosowaniu. Tym samym uchwały zostały podjęte.

Przypomnijmy, w myśl uchwał, z końcem roku szkolnego 2019/20, tj. 31 sierpnia 2020 roku, dojdzie do likwidacji ośmioletnich szkół. W miejsce zlikwidowanych szkół, z dniem 1 września 2020 roku powstaną filie o strukturze organizacyjnej klas 1-3 wraz z oddziałami przedszkolnymi podporządkowane Samorządowej Szkole Podstawowej w Topoli Królewskiej. Uczniowie klas 4-8 likwidowanych szkół będą mieli zapewnioną możliwość kontynuowania nauki w SSP w Topoli Królewskiej. Informacja zostanie przekazana do Łódzkiego Kuratora Oświaty i to on podejmie ostateczną decyzję.