wersja testowa serwisu

Zgierski szpital z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

pieniadz4

Agnieszka Jóźwik - Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Zgierzu podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dla zadania pn. "Dofinansowanie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu w zakresie ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa – Część II".

Wsparcie finansowe jakie otrzyma WSS w Zgierzu na podstawie zawartej umowy to kwota 104 360,00 zł stanowiąca 99% wartości koszów kwalifikowanych zadania w ramach Programu Priorytetowego „Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa".

Środki finansowe pozyskane w formie dotacji zostaną przeznaczone na realizację zadań związanych z wywozem i utylizacją odpadów medycznych oraz odprowadzaniem ścieków.

źródło: WSS w Zgierzu